EqSeed

Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

EqSeed

The Pitch

Financials

Funding Rounds: 1

Last funding date: 2018/11/12

Last funding type: Equity Crowdfunding

Leading Investors: 1

Total Investors: 1

Last Funding in USD: 663499

Total Funding: $663499